Programy wsparcia

Programy wsparcia na rok 2020

Podkarpackie

Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2020


Ministerstwo Sportu

Nabór wniosków na realizację w 2020 roku Programu „KLUB”

Nabór wniosków na realizację w 2020 r. Programu „Sport dla Wszystkich”

inne programy Ministerstwa Sportu