POZK

Podkarpacki Okręgowy Związek Karate

Szkolenie sędziowskie

W dniu 11 marca 2023 Podkarpacki Okręgowy Związek Karate zorganizował szkolenie sędziowskie.

Szkolenie sędziowskie Podkarpacki Okręgowy Związek Karate

Wzięło w nim udział 36 sędziów reprezentujących kluby karate zrzeszone w POZK. Szkolenie miało na celu przypomnienie regulaminów zawodów w konkurencjach kata i kumite oraz praktyczne demonstrowanie decyzji sędziowskich. Omówiono także różnice występujące w prezentacji kata różnych organizacji.

Szkolenie sędziowskie Podkarpacki Okręgowy Związek Karate