POZK

Podkarpacki Okręgowy Związek Karate

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 30 czerwca 2023 w sali konferencyjnej Podkarpackiej Federacji Sportu w Rzeszowie przy ul. Pułaskiego 13 A obyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze delegatów klubów członkowskich Podkarpackiego Okręgowego Związku Karate w Rzeszowie. Wyniki wyboru władz oraz organu nadzoru:

Zarząd Podkarpackiego Okręgowego Związku Karate

Prezes Zarządu - Krzysztof Jakubowicz
Wiceprezes Zarządu - Andrzej Kruk
Sekretarz Zarządu - Tadeusz Krygowski
Skarbnik Zarządu - Roman Jemioło
Członek Zarządu - Janusz Wiśniewski

Komisja Rewizyjna Podkarpackiego Okręgowego Związku Karate

Przewodniczący - Wojciech Świstak
Członek Komisji - Ryszard Kiper
Członek Komisji - Mariusz Madeja