POZK

Podkarpacki Okręgowy Związek Karate

Kurs sędziowski

Kurs Sędziowski Podkarpacki Okręgowy Związek KaratePodkarpacki Okręgowy Związek Karate
zorganizował szkolenie sędziowskie.
W szkoleniu udział wzięło kilkudziesięciu
uczestników z kilkunastu klubów karate
zrzszonych w Podkarpackim Okręgowym
Związku Karate

Szkolene odbyło się 30-go września w dojo
Kolbuszowskiego Klubu Kyokushin Karate
Prowadzącymi byli Shihan Ryszard Kiper
oraz Sensei Andrzej Kruk.

Zarząd POZK przekazał uczestnikom krawaty
sędziowskie sygnowane logo POZK
Upominki dla uczestników ufundowała również
firma Beltor